Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
PeaceInHeart
19:25
4023 5509
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathetemple thetemple
PeaceInHeart
19:25
3734 5243 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viathetemple thetemple
PeaceInHeart
11:20
PeaceInHeart
11:03
0742 f365 500
if there is only music
Reposted fromfreedance freedance
PeaceInHeart
11:01
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafreedance freedance
10:57
9155 fa72 500

hiroag:

Lemmy with Dave in the Hawkind days in Detroit.

Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
10:54
5061 66a0
Reposted fromwayfaring-stranger wayfaring-stranger
10:52
3042 7c58 500
Reposted fromidjet idjet viafelicka felicka
PeaceInHeart
10:51
9694 d6d2 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viafelicka felicka
PeaceInHeart
10:48
0716 3bf7 500
Reposted fromfelicka felicka
PeaceInHeart
10:45
3969 bbfb 500
Reposted byBrainy Brainy
PeaceInHeart
10:44
3968 d14f
Reposted byBrainythetempleSilentForestfreedanceinto-blackImmortalysofbitchesandbutterfliesfreedance
PeaceInHeart
19:25
3008 046b
Reposted fromsavatage savatage viaSilentForest SilentForest
PeaceInHeart
19:24
PeaceInHeart
19:18
4038 da8b 500
Reposted fromczinok czinok viajanealicejones janealicejones
PeaceInHeart
19:10
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viahormeza hormeza
PeaceInHeart
14:12
8433 b9d3 500
Tatry, 23.11.2017, godz. 8 rano
PeaceInHeart
13:56
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromlovvie lovvie viaSkydelan Skydelan
PeaceInHeart
13:55
9708 12ca
Reposted fromsundaydress sundaydress viaSkydelan Skydelan
PeaceInHeart
13:51
Wierzcie mi: nic bardziej pożądanego, a nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtacisza tacisza viaczarny czarny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl