Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
PeaceInHeart
Winston zaczął się zastanawiać, czy w wymazanej przeszłości leżenie w łóżku w chłodzie letniego wieczoru było czymś normalnym; czy kobieta i mężczyzna mogli leżeć razem tak nago, kochać się, kiedy tylko zapragną, rozmawiać, o czym tylko chcą, nie czując żadnej potrzeby, aby wstać - czy wolno im było po prostu tak leżeć i słuchać cichych dźwięków płynących zza okna? Chyba niemożliwe, żeby taka słodka bezczynność była kiedykolwiek dozwolona!
— George Orwell, "Rok 1984"
Reposted fromwindingroads windingroads
PeaceInHeart
5974 39b2 430
Reposted fromhomosuperior homosuperior viasawik sawik
PeaceInHeart
3718 d0be 430
Reposted frombloodymonk bloodymonk viasawik sawik
4559 57bc 430

niiv:

Incredible fairy wear by Frixiegirl 

Reposted fromthetemple thetemple viasawik sawik
PeaceInHeart
If someone ever says you’re weird, say thank you.
— Ellen DeGeneres (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viapannakies pannakies
PeaceInHeart
5280 1433 430
Reposted frombiru biru viapannakies pannakies
PeaceInHeart
0159 99a3
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
4574 84b1 430
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaForestMan ForestMan
PeaceInHeart
7449 514e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasilence89 silence89
PeaceInHeart
3704 2b39 430
PeaceInHeart
3570 23d2 430
Reposted fromabsolem absolem viawiedzmik wiedzmik
I will walk by myself
and cure myself
in the sunshine and the wind.
Charles Reznikoff, “Autobiography: New York” (via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viaSilentForest SilentForest
PeaceInHeart
6802 36a2 430
Reposted froma-s a-s viaSilentForest SilentForest
PeaceInHeart
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaSilentForest SilentForest
8448 d699 430

recordsofdoom:

OM
Advaitic Songs
2xLP
Black

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
PeaceInHeart
5851 7a58 430
Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover
PeaceInHeart
5806 26d2 430
Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover
PeaceInHeart
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted frompuella13 puella13 viatramp tramp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl